Jak náramek Bionic Band™ funguje?

To, co dělá Bionický náramek (anglicky Bionic Band) tak odlišným je nová technologie „Proton Alignment Resonance Technology™“ (P.A.R.T), která dokáže seřadit protony v jádru základních minerálů (kov,sklo a další) na subatomární (menší než atom) úrovni. K tomu uzpůsobený přístroj seřadí všechny protony daného minerálu v Bionickém náramku tak, aby rotovaly (rezonovaly/vibrovaly) stejným způsobem. A když se tomu tak stane, je tento minerál považován za tzv. „vtisknutý“ (imprinted).

Takovýto materiál umístěný v Bionickém náramku (dále Bionic Band) komunikuje tento nový stav seřazených protonů prostřednictvím frekvence, kterou naše tělo okamžitě rozpozná a díky které se okamžitě zlepšuje. Protony v těle se seřadí a začnou komunikovat a pracovat společně. Tato týmová práce na buněčné úrovni je tím důvodem, proč dosáhneme takové okamžité a dramatické fyzické změny. Pro přirovnání by se dalo říci, že to funguje jako „taktovka“ pro tělo (také se někdy nazývá jako „Sympatetická Resonance“). Tím důvodem, proč naše tělo reaguje tak zásadně na tuto frekvenci je to, že je tělu naprosto přirozená, protože je to frekvence Země, na kterou jsme stavěni.

Proč toto pomáhá tělu? Jen si představte, že máte triliony protonů ve svém těle, které jsou neustále bombardovány tisíci různými frekvencemi. Tyto frekvence (člověkem vytvořené umělé elektromagnetické záření) pocházejí z věcí, jako jsou mobilní telefony, vedení vysokého napětí, rádio, TV, počítače a monitory, zkrátka cokoliv, co zapojíte do zásuvky. Tyto frekvence způsobují, že protony ve vašem těle začnou resonovat (vibrovat) a napodobovat všechny tyto externí frekvence.

Když buňky a protony ve vašem těle rezonují všemi těmito různými frekvencemi, kterých mohou být až miliony, způsobí to, že se stanete slabými a v nerovnováze. Představte si jako by byl každý jeden proton malý setrvačník. Když každý začne rotovat různou rychlostí a směru, bude velmi obtížné s nimi pracovat jako jeden celek. To znamená, že jsou nevyvážené a vzájemně kolidující, což vyplýtvá mnoho energie.

Koordinace, rovnováha a síla je tou první věcí, kterou ihned pocítíte, když si navléknete Bionic Band™, který jakoby přepíše všechny jiné frekvence a seřadí vaše protony v těle, které pak začnou pracovat jako jeden tým.

Pro bližší informace klikněte zde

ÚROVEŇ ENERGIE

Stále se nás zákazníci ptají, „proč cítím tolik energie, když mám na sobě Bionic Band™?“ Odpověď je jednoduchá: Když se sladí všechny naše protony v těle, tak přestanou mezi sebou kolidovat a vzájemně se rušit, což má za následek větší množství energie. Takto sladěné protony rovněž stimulují naše mitochondrie, obsažené v buňkách a jak známo, mitochondrie jsou zdrojem energie v těle.

ÚLEVA OD BOLESTI

Každý, kdo nosí Bionic Band™ tak činí z různých důvodů. Někteří kvůli ohlasům zákazníků, kteří pocítili úlevu od bolesti. Jak je to možné?

Tradiční Čínská medicína (TČM) přirovnává lidské tělo k vysoce složitému elektrickému obvodu. A stejně tak jako kterýkoliv jiný elektrický obvod, musí být naše tělo udržováno v dobrém stavu, aby mohlo správně a efektivně fungovat. A když se některý z obvodů našeho těla porouchá, následuje bolest, slabost a nemoc. Jedním z hlavních domněnek TČM je to, že zdraví je dosaženo tím, že se udržuje tělo ve „vyrovnaném stavu“ (jin – jang) a že nemoci jsou způsobené vnitřní nerovnováhou. Tato nerovnováha vede k zablokování toků energie podél drah, které se nazývají meridiány. Takto například funguje akupunktura, která využívá poznatku o těchto drahách a pomocí stimulace určitých bodů na těle, vedoucích podél těchto drah, uvádí tělo opět do své přirozené rovnováhy.

Když si vezmete Bionic Band™ na své tělo, tak vytvoříte stejnou rovnováhu v těle tak, že energetické dráhy (obvody) se opět obnoví tím, že se sladí protony v těle a nastane „týmová práce buněk“. To vše bez potřeby TČM!

VĚDA

Bionic Band™ používá technologii nazvanou „Proton Alignment Resonance Technology“ (P.A.R.T), která dokáže seřadit protony v jádře základních minerálů (kov, sklo a další) na subatomární (menší než atom) úrovni. K tomu uzpůsobený přístroj seřadí všechny protony daného minerálu v Bionickém náramku tak, aby rotovaly (rezonovaly/vibrovaly) stejným způsobem. A když se tomu tak stane, je tento minerál považován za tzv. „otisknutý“ (angl. imprinted).

Jakmile tento „otisknutý“ materiál přijde do styku s tělem složeným převážně z tekutin (lidské tělo obsahuje kolem 70% vody), všechny protony pak napodobí protony otisknutého materiálu. To způsobí, že všechny protony v každé buňce v těle se seřadí a začnou komunikovat a pracovat společně. Tato týmová práce na buněčné úrovni je tím důvodem, proč jednoznačně pocítíte takové okamžité a dramatické fyzické změny v síle, rovnováze a energii.

Pro přirovnání by se dalo říci, že to funguje jako „ladička“ pro tělo, kterou nosíte a která vysílá tělu specifickou frekvenci. Tělo začne „vibrovat“ stejnou frekvencí, protože je to frekvence našemu tělu přirozená. Bez Bionic Band™ by buňky v těle vibrovaly tisíci různými frekvencemi, které jsou všude v prostoru kolem nás.

To, že tělo takto funguje, není novou vědou. Albert Einstein se svou známou rovnicí E=MC2 matematicky popsal to, jak hmota není nic více, než formou energie a že všechny energie vibrují. Náramek Bionic Band™ zabezpečí to, že vaše energie (tělo) vibruje způsobem, jakým by mělo, aby dobře fungovalo.

Pro bližší informace klikněte zde