Jak funguje BIONICBAND®?

 

Proč potřebuji BIONICBAND®?

Jedním z hlavních civilizačních problémů je elektrosmog. Problémem však je, že to ani není jednoduše dokazatelný fakt, protože dokázat špatný vliv něčeho, co ani nevidíme a ani neslyšíme, je velice složité, protože v takových studiích je mnoho proměnných. Nicméně existují desítky studií, které nepřímo prokazují nebezpečí elektrosmogu, ale bohužel jim není věnována pozornost a jsou spíše bagatelizované.

Jedním z podařených dokumentů je například „Plný signál“, nicméně i ten není přijat širší odbornou veřejností, jak už to tak bývá. 

Co je elektrosmog?

Elektrosmog neboli elektromagnetické znečištění prostředí vzniká působením frekvencí různých elektromagnetických polí, která nás obklopují zejména ve městech. Jedná se o uměle vytvořená elektromagnetická pole, která vyzařují všechna elektrická zařízení, především vysílače mobilních a datových operátorů, vysokofrekvenční elektrická vedení, trafostanice, ale také veškeré elektrospotřebiče v domácnosti, jako jsou mobilní telefony, elektrické či indukční vařiče, televizory, počítače, rádia, radiobudíky a další.

To vše je elektromagnetické záření, které se přirozeně v přírodě na Zemi v produkované intenzitě nevyskytuje.

Účinky BIONICBAND®

Mnoho našich zákazníků reportuje:

  • okamžitou úlevu,
  • zlepšení energie, sily a rovnováhy
  • zlepšení spánku,
  • nulovou zátěž elektrosmogem při měření frekvenčním přístrojem BICOM.

NOVÁ nezávislá STUDIE, kterou zpracovala The International Society for Electrosmog Research IGEF Ltd. (Mezinárodní asociace pro výzkum elektrosmogu, IGEF Ltd)!

Výsledky biofyzikálního zkoumání zkušební a výzkumné laboratoře IGEF potvrzují, že použití >BIONICBAND Original< způsobuje prokazatelné zlepšení variability (přizpůsobitelnosti) srdeční frekvence při zdravotní zátěži způsobené mobilními komunikacemi a elektrosmogem. Použití frekvenčního náramku >BIONICBAND Original< je vhodný jako ochranné opatření proti  dnešnímu všudypřítomnému a téměř nevyhnutelnému vystavení elektromagnetickému záření. Celá studie je zde (zatím jen v němčině): Gutachten Frequenzarmband BIONICBAND Original

Certifikát IGEF CZ_page-0001 (1)

IGEF TESTED_page-0001

Na základě poslední nezávislé studie, kterou zpracoval německý Dartsch Scientific Institut Für Zellbiologische testsysteme, se ukázalo, že BIONICBAND® zlepšuje vitalitu buněk o 10-15 % (fibroblastů), což vede k zlepšení celkové vitality a duševní pohody. Zlepšení imunitního systému (až o 25% zlepšení složek imunitního systému). Celý report testu najdete zde: Test Report_07.01.2022

Test report_1

Pro další studie náramků BIONICBAND® byl použit buněčný biologický test, aby se zjistilo, zda BIONICBAND® může chránit před oxidačním stresem, který je způsoben vnějším vlivem prostředí (exogenní oxidační stres). 

Oxidační stres je termín, který označuje stav, během kterého dojde k nerovnováze mezi volnými radikály a antioxidanty a dochází tak k předčasnému odumírání našich buněk. V praxi to znamená, že to vyvolává předčasné stárnutí, poruchy v obnovování buněk a vyvolává to závažná onemocnění. V exogenním oxidačním stresu hraje klíčovou roli znečištění životního prostředí nebo nežádoucí elektromagnetické záření z mobilních telefonů, datových komunikačních zařízení  atp. (elektrosmog).

Test ukázal, že BIONICBAND® zvyšuje buněčnou odolnost proti exogennímu oxidačnímu stresu v situacích, kdy je tělo zapojeno do regeneračních nebo hojivých procesů. Buňky vykazovaly zvýšenou životaschopnost o 10-12% při působení BIONICBAND® než kontrolní skupina bez  BIONICBAND®. Celý test najdete ZDE: Test report_oxidative stress_12.03.2022

IMG_1116

Jak to funguje?

Aby to bylo jednoduché, představte si symfonický orchestr, kde každý hudebník hraje na svůj nástroj sice dokonale, ale každý začal v jinou dobu a hraje jinou melodii. Budou zcela nesladěni! Takový koncert by se nedal poslouchat a zněl by příšerně. Ale když se objeví dirigent začne převládat harmonie. Po chvilce se všechny nástroje a zvuky vyladí a zharmonizují a zrodí se ty nejkrásnější tóny. Hudba je nyní harmonická a vyvážená. A to je přesně to, co dělá BionicBand. Je to taková ladička pro tělo.

Jak to funguje?

Náramky BIONICBAND® jsou frekvenčně upravené na frekvence, na kterých pracuje mozek a buňky. Např. frekvence, kterou jsme nazvali "Original" a "Infinity" jsou laděny v oblasti známé, jako Shumannova rezonance (níže vysvětleno). Dalo by se říci, že je to v podstatě “ladička” pro buňky našeho těla, která využívá jevu, kterému se říká “sympatická resonance”. Velmi jednoduše vysvětleno, je to jev, kdy dochází k přesunu energie mezi stejně naladěnými předměty. Když budete mít třeba dva stejné hudební nástroje a jeden rozezvučíte, začne znít i ten druhý, aniž se ho dotknete. Obdobně se stane i v našem těle. Náramek, který “zní” na stejné frekvenci, na které i naše buňky, předá svou energii buňkám. Nastává souznění. BionicBand nám tedy pomáhá odolávat negativnímu vlivu elektrosmogu. Díky tomu, že je naše tělo tvořeno převážně z vody, dojde k přenosu energie do celého těla. Buňky se opět vyladí na svou přirozenou frekvenci a začnou lépe fungovat a odolávat zátěži vnějšího prostředí. Obdobně je tomu i v hudbě. Posloucháte li svou oblíbenou písničku, má na vás vliv a doslova změní náladu. Může vás "nakopnout", rozveselit, motivovat k činům, dát energii apod. A co se vlastně stalo, proč? Jak to, že z chmurné nálady jste najednou energičtí?! Přesně tak funguje náramek, akorát to neslyšíte, ale "slyší" to vaše buňky - rezonují s tím a dodává jim to dodatečnou energii. BionicBand je v podstatě "hudba pro buňky". Proto také různá hudba (různé frekvence) bude více podporovat jiné oblasti. V naší nabídce můžete najít náramky na sport, spánek, větší koncentraci, uvolnění od stresu (MOOD - nálada) apod. Každý má svou specifickou frekvenci, popsanou u daného náramku.

Co je Shumannova resonance?

V atmosféře naší planety, díky bleskům, vznikají zachytitelné nízké frekvence, které jako první objevil fyzik Winfried Otto Shumann, která je teoreticky předpověděl v roce 1955. Jejich základní frekvence se pohybuje kolem 7,83Hz. Jsou však i další.

V době, kdy Schumann publikoval své výsledky výzkumu v časopise „Technische Physik“, Dr. Ankermueller okamžitě navázal spojení mezi Schumannovou rezonancí a alfa rytmem mozkových vln. Pak Herbert König, který se stal Schumannovým nástupcem na mnichovské univerzitě, prokázal korelaci mezi Schumannovými rezonancemi a mozkovými rytmy. Korelace (z lat.) znamená vzájemný vztah mezi dvěma procesy nebo veličinami. Pokud se jedna z nich mění, mění se korelativně i druhá a naopak. Srovnával lidské EEG nahrávkami s přírodními elektromagnetickými poli prostředí (1979) a zjistil, že to je velmi blízký frekvenci alfa rytmů.

Vše živé na této planetě je zcela zákonitě laděno a ovlivňováno právě těmito frekvencemi, které také fungují, jako jakási „ladička“ podle které se vše živé ladí. Ale v důsledku člověkem uměle vytvořeného elektromagnetického záření, nejsou tyto frekvence již patrné, protože jsou tím vyrušeny. Mohli bychom si to dobře představit, jako kdyby buňky našeho těla tvořily jeden orchestr zpěváků a hudebních nástrojů, které by se však nacházely v naprostém kraválu, kde by neslyšely ani svůj vlastní hlas či tón. Nemohly by proto vůbec hrát. Podobně je to s naším tělem!

Jak je možné, že si náramek udrží svou frekvenci? Má to baterku? 

Princip fungovaní náramku BIONICBAND® se zakládá na faktu, že hmota je zhuštěná energie. Tento fakt byl popsán Albertem Einsteinem v nejslavnější rovnici všech dob E = mc². Takže hmota není nic více než forma energie.

Co je energie?

Energie jednoduše znamená potenciál pohybu nebo síla. Byla by to síla nebo pohyb částic od někud někam. Energie je slovo, které pochází z řeckého slova energeia, což znamená vůle, síla či schopnost k činům.

Energii můžeme pozorovat v přírodě v mnoha různých formách. Její projevy vnímáme nejčastěji jako pohyb nebo různorodé vlnění, které působí na naše orgány a smysly. 

Všechno na světě je v ustavičném pohybu, všechno kypí, vibruje, hýbe se, vyzařuje energii odpovídající frekvence. 

Frekvence (též kmitočet) je fyzikální veličina, která udává počet opakování periodického děje (je děj, který se ve sledované době vždy po nějakém čase neustále opakuje) za daný časový úsek.

Všechno má svoje frekvence. Takže i naše tělo je ve skutečnosti energie vibrující s určitou frekvencí.

Jak to pocítím v praxi?

Nemůžeme slibovat žádné zdravotní účinky, ale díky tomu, že všechny buňky v těle by měli fungovat lépe a nerušeně, naši zákazníci reportují lepší spánek, více energie, lepší soustředění, méně nemocí, sportovci - lepší výkon a další.

Nemusíte věřit, vyzkoušejte! Garance 30 dnů na vrácení peněz!

Prodáváme tyto náramky už více než 12 let. Máme spousta spokojených zákazníku, včetně vrcholových sportovců a známých osobností. Ovšem rozumíme, že ten produkt není "standartní" a proto máme naprosto fér obchod: Garance 30 dnů na vrácení peněz! 

Teď máme NOVINKU: Speciální obtisky jen za cenu poštovného! Jsou také frekvenčně upraveny, jako náramek BIONICBAND® ORIGINAL pro non-stop nošení a fungují stejně (1-3 dny, než se smažou). Všechno najdete na našem eshopu!

Tento produkt nenahrazuje lékařskou péči a představuje pouze jako doplněk zdravého životního stylu. 

IMG_3599

Podívejte se na ukázková videa s Dr. Gordonem Pedersenem a sami vyzkoušejte se svým náramkem BIONICBAND®! 

Stisknutím tlačítka CC ve videu, zapnete české titulky.

  • Síla mikrovln, které přicházejí z mobilního telefonu a BIONICBAND®.

IMG_3599

Reference

Racek Hodnocení BB

IMG_3213

IMG_3209

IMG_3204

IMG_3210

IMG_3402 (1)

IMG_3523

IMG_3524IMG_3525

IMG_3526

IMG_3527

IMG_3528

IMG_3530

IMG_3531

IMG_3532

IMG_3533

IMG_3534

IMG_3535

IMG_3536

IMG_3537

IMG_3538

IMG_3539

IMG_3599